Fatih Mah. Cengiz Topel Cad. No: 26 d:1 B. Çekmece, 34000 İstanbul
medtimeambulans@hotmail.com    Bizi Arayın: 0546 602 01 12

Acil Vaka Nedir ?

Acil Vaka Nedir ?

acil vaka nedir

Acil vaka nedir sorusunun cevabı, “acil durumun özelliklerini barındıran, acil yardım hizmeti gereken ve hizmet sunulması gereken tek bir olayı” tanımlar.

Acil vaka tek bir bireyin yer aldığı bireysel bir olay olabileceği gibi çoklu yaralanmanın olduğu bir trafik kazası ya da kitlesel hasar oluşturan ve çok sayıda yaralının olduğu afetler gibi büyük kitlesel olaylarda olabilir.

Acil Yardım Numarası

Acil durumlarda var olan riskin hasar oluşturmaması ya da oluşan hasarın büyümemesi için acil yardım hizmetlerinin mümkün olduğunca hızlı organize edilmesi ve olay yerine ulaştırılması gerekir.

Hizmetin hızlı ulaştırılabilmesi için de acil yardım talebinin hızlı yapılabilmesi gerekir. Acil durumlarda yardım talebi, acil çağrı merkezlerine yapılır. Bugünün teknolojisinde en hızlı haberleşme aracı telefonlardır.

Herkes tarafından bilinen kısa, akılda kalması kolay her yerden aranabilecek telefon numaraları hizmet talebinin daha da hızlı yapılabilmesini sağlamaktadır.

Acil Çağrı numaraları olarak adlandırılan numaralar, acil durumlarda yardım isteme yani hizmet talep etme aracı olarak kullanılmaktadır. Türkiye Acil Yardım numarası 112’dir

Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Etkinlik

Acil durumlar, bireyleri etkilediği gibi zamanında müdahale edilmediğinde, toplumun geneli içinde risk oluşturabilir. Bununla birlikte, acil sağlık hizmetinin hızlı ve etkin sağlanması, birey ve devlet arasındaki güven algısını güçlendirir. Aksi durumda ise devlet otoritesi sorgulanmaya başlar.

Acil sağlık hizmetlerinin etkin sağlanabilmesi için hizmetin bazı ilkelerinin bulunması gerekir;

 • Süreklilik                 
 • Ulaşılabilirlik
 • Katılım                              
 • Değişebilirlik
 • Güvenilirlik

Acil Çağrı Merkezi Nedir?

Acil  çağrı merkezi nedir sorusuna cevap olarak; yardım hizmetine ihtiyacı olan taleplerinin toplandığı, acil yardım hizmetlerinin organize edildiği ve yönetildiği merkezlerdir.

Acil çağrı merkezlerinin; acil yardım talebine yanıt verme, yardımın yapılıp, yapılmayacağına karar verme, yardımın nasıl organize edileceğine karar verme ve yardım yardım operasyonunu en başından sonuna kadar yönetme gibi önemli görevleri bulunmaktadır.

Tüm bunlarla birlikte acil çağrı merkezleri; farklı acil yardım kurumlarının bir arada çalışmasının gerekli olduğu olaylarda, kurumlar arasında koordinasyon sağlama görevini yürütür.

Acil çağrı merkezlerinin tüm bu görevleri yerine getirebilmesi ve hizmetin etkin bir şekilde sunulabilmesi için modern iletişim araçlarına, modern teknolojik donanıma ve yetişmiş insan gücüne ihtiyacı bulunmaktadır.

Ambulans Personelleri

Ambulanslarda görev yapacak personeller, her ambulansta en az iki sağlık personelinin görevlendirilmesi şeklinde yapılmaktadır. Bugün dünya genelinde ambulans ekipleri, genellikle iki ya da üç kişilik personelden oluşmaktadır.

Tüm dünyada ambulanslarda görev yapan doktor iş gücü giderek azalmakta, bununla birlikte ambulanslarda iki temel meslek grubu; acil tıp teknisyenleri ve paramediklerin ağırlığı artmaktadır.

Daha önceleri ambulanslarda sağlık personelinin dışında, ayrıca bir şoför de görev yaparken; dünya genelinde bugün artık ambulanslarda şoför istihdam edilmemekte,  acil tıp teknisyenleri ve paramediklerin görev ve sorumluluklarının içerisinde ambulans sürücülüğü de yer almaktadır. Ambulans ekipleri temelde, iki paramedikten veya bir  paramedik ve bir acil tıp teknisyeninden ya da bir paramedik ve  iki acil tıp teknisyeninden oluşmaktadır.

Acil yardım ya da ileri yaşam desteği olarak tanımlanan ambulanslarda görevli personelin en az birinin paramedik düzeyinde olması kabul görmektedir.

Acil Sağlık Personelinin Sahip Olması Gereken Temel  Özellikler

Acil sağlık personelinin görev ve sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için birtakım temel özelliklere sahip olması gerekir. Bu özelliklerin bir kısmı, mesleki eğitim ve gelişim ile ilgili iken, bir kısmı da kişisel özellikler ve kişisel gelişimle ilgilidir. Bunları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür;

 • Liderlik
 • Dürüstlük
 • Empati
 • Kişisel motivasyon
 • Profesyonel görünüm ve hijyen
 • İletişim becerilerine sahip olma
 • Zaman yönetimi becerilerine sahip olma
 • Kendine güven
 • Ekip çalışması ve diplomasiye hakim olma
 • Saygı
 • Hastanın yararına hareket etme
 • Hizmet sunumunda en üst özeni göstermek

Mesleki Görev ve Sorumluluklar

 • Vaka öncesi görev ve sorumluluklar
 • Vaka sırasındaki görev ve sorumluluklar
 • Vaka sonrası görev ve sorumluluklar

Ambulans İstenirken
Çağrıyı karşılayan personelimize, olabildiğince sakin bir şekilde adresi bildirin. Cadde, sokak ve apartman numarasının yanı sıra mümkün ise yakınlarda bulunan
cami, okul, market gibi yerleri belirtin. Hastanın şu anda ne tür bir sağlık sorununu yaşadığını tarif etmeye çalışın.
Bize ulaştığınız telefonu herhangi bir haberleşme sorunu yaşanmaması için olduğunca meşgul etmeyin.
Mümkünse, uygun bir kişinin ambulans ve ekibini karşılamasını sağlayın.

 

Bir cevap yazın

Bizi Arayın